Ősagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Ősagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Ősagárd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletvalamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontja alapján Ősagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1 /2020. (II.12.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2020. évi költségvetését- melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

  • a) Ősagárd Község Önkormányzat 154.185.567 Ft
  • b) Ősagárdi Óvoda 16.634.030 Ft

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

  • a) Ősagárd Község Önkormányzat 65.716.939 Ft
  • b) Ősagárdi Óvoda 16.628.020 Ft

3. § A képviselő-testület 2020. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzatnál 88.468.628 Ft összegben fogadja el, 88.468.628.- K513 tartalékok rovatra kell átvezetni a 2021. évi költségvetésbe.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.