Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2002. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 10 - 2021. 06. 10

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2002. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2002. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 11. napjával.