Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05 - 2021. 06. 06

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2021. évi költségvetés bevételeit a 2., 3. melléklet részletezi, azt 47 459 300 Ft költségvetési kiadással, 51 843 270 Ft költségvetési bevétellel 4 383 970 Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 66 724 796 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 7 062 840 Ft működési többlet, és 2 678 870 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.”

2. § Az ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat 14 835 422 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 4 383 970 Ft.”

3. § Az ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. június 5-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: