Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 06 - 2021. 06. 06

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Ez a rendelet 2021. június 5-én lép hatályba.

1. melléklet


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 7. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.