Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02 - 2021. 07. 03

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Polgármestereként az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletben foglaltak alapján Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendelem el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.