Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 12 - 2021. 06. 12

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 13. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.