Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 13- 2021. 06. 13

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.13.

Damak Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.