Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 14 - 2021. 06. 16

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében mehgatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Szolgálati lakás tartós, egy évet meghaladó lakatlansága esetén lehetséges annak piaci alapon történő bérbeadása határozott időtartamra, az érintett szolgálati jogviszony létrejöttéig vagy legfeljebb 5 évre.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet

  • a) 2. melléklet cím szövege,
  • b) 2. melléklet cím szövege.

4. § Ez a rendelet 2021. június 14-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„- Mészáros utca 7. szám 102.- m2 alapterület

- Pásztor utca 36. szám 103.- m2 alapterület”

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„- Templom utca 5. szám 127.- m2 alapterület”