Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 11 - 2021. 06. 14

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.06.11.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. június 15-én hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2021. június 9.
Horváth Zsolt dr. Boldoczki Krisztina
polgármester jegyző