Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 15

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. § A Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló Nyírtelek város önkormányzat képviselő testületének 9/2016 (V.10..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Közvetett infrastrukturális támogatás: a Nyírtelek Város tulajdonában lévő ingatlanok - kivéve a Közösségi ház, a Vigadó épülete - használatának biztosítása heti egy alkalommal maximum 2 óra időtartamban, a Közösségi ház épülete évente egy alkalommal ingyenesen használható.

(2) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére pénzügyi támogatást a költségvetésében jóváhagyott cél jelleggel nyújtott támogatás előirányzatból biztosítja.

(3) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.”

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.