Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.