Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § A 2. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

2. §1 E rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK [1] [2] [3] [4]
MINI BÖLCSŐDEI TÉRÍTÉSI DÍJ br. 705,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
MINI BÖLCSŐDEI DIÉTÁS TÉRÍTÉSI DÍJ br. 735,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
ÓVODAI TÉRÍTÉSI DÍJ br. 705,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
ÓVODAI DIÉTÁS TÉRÍTÉSI DÍJ br.735,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
ISKOLAI TÉRÍTÉSI DÍJ br. 520,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
ISKOLAI DIÉTÁS TÉRÍTÉSI DÍJ br. 750,- Ft/nap/fő(TELJES ÁR)
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
a. SZÁLLÍTÁSSAL br. 870,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
b. SZÁLLÍTÁS NÉLKÜL br. 720,- Ft/nap/fő (TELJES ÁR)
[1] A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.
[2] 1/2018.(I.25.) Önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. 02.01. Térítési díjak változása
[3] 12/2018 (XII.20.) Önkormányzati rendelet 1. §. módosította. Hatályos 2019.01.01.
[4] 4/2020 (IX.02) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.09.10.
1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.