Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a külterületi ivóvízvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

Hatályos: 1995. 10. 01 - 2003. 12. 31

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a külterületi ivóvízvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

1995.10.01.

Szarvas Város Önkormányzata az általa elhatározott külterületi vízvezeték építés forrásoldalának biztosítása-, valamint az érintett ingatlantulajdonosok azonos teherviselése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja az önkormányzati beruházásban megvalósult-, valamint a rendelet hatályba lépését követően megvalósuló vízvezetékekre történő utólagos csatlakozások egységes szabályozása.

2. § (1) E rendelet alapján Szarvas város külterületén – üzemelő -, ill. üzemelésre alkalmas vízvezetékre magánszemély abban az esetben köthet rá, ha az ingatlana előtt megvalósult ivóvízvezeték építési költségeihez a (2) bekezdésben meghatározott összeggel hozzájárult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fejlesztési hozzájárulás összege 12.000,-Ft., azaz Tizenkettőezer 00/100 forint-, mely ÁFA-t nem tartalmaz

(3) A későbbiekben az ingatlan tulajdonosa, (használója, haszonélvezője) a kiépített vízvezetékre akkor köthet rá, ha a fejlesztési hozzájárulást előzetesen Szarvas Város Önkormányzata számlájára befizeti.

(4) A bekötő vezeték kiépítésével kapcsolatos összes költség a magánszemélyt terheli, az nem része a fejlesztési hozzájárulásnak.

3. § A külterületi ivóvízvezeték-hálózat üzemeltetője – az adott vezeték üzembehelyezésétől számított 10 éven belül – új fogyasztói bekötést csak a Szarvas Város Polgármesteri Hivatala által kiadott igazolás alapján végezhet.

4. § Az utólagos csatlakozásokkal összefüggésben befizetett hozzájárulások összege kizárólag a külterületi ivóvízvezetékek és az ellátást javító összekötő vezetékek építésére fordítható.

5. § (1) Ez a rendelet 1995. október hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.