Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2000. (I. 6.) önkormányzati rendelete

az államalapítás ezredik évfordulójáról

Hatályos: 2000. 01. 06

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2000. (I. 6.) önkormányzati rendelete

az államalapítás ezredik évfordulójáról

A Képviselő-testület megtisztelő kötelességének tartja, hogy a 2000. év első önkormányzati rendeletében emléket állítson az állam létrehozása és a kereszténység meghonosítása ezer éve történt eseményének.

1. § A Képviselő-testület a magyar állam megalapításának és a kereszténység felvételének ezredik évfordulóját e rendeletben örökíti meg.

2. § A Képviselő-testület Szarvas Város polgárai nevében tisztelettel és hálával adózik mindazoknak, akik államiságunk megtartásához, nemzetünk fennmaradásához hozzájárultak.

3. § A Képviselő-testület felhívja a város polgárait és közösségeit, hogy mindenkor méltóképpen emlékezzenek meg történelmünk és településünk sorsformáló eseményeiről és kiemelkedő személyiségeiről.

Záró rendelkezés

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.