Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 10- 2022. 08. 31

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásban részt vevő önkormányzatokra.

2. §

A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei:

a) Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 4483 Buj, Jókai utca 1.).

3. §

A Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás társulási intézményei ellátási területe: Balsa Község, Buj Község, Tiszabercel Község közigazgatási területe, Magyarország egész területe.

4. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, valamint azok térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.

(1) Hatályát veszti a

  • 1. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet,
  • 2. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása,
  • 3. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2015(III.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása,
  • 4. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása,
  • 5. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása,
  • 6. Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

1. melléklet

1. melléklet

kép: /download/1287/resources/EJR_4185487-base64img.png

kép: /download/1287/resources/EJR_4185488-base64img.png

TISZABERCEL

I. Szociális étkeztetés

a) Kizárólag ebéd igénybevétele esetén

Önköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)

550

ebéd

házhoz szállítás

350

30

a) Háromszori étkezés igénybevétele esetén

Önköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)

550

étkezés

házhoz szállítás

500

30

II. Házi segítségnyújtás

Önköltség/óra (Ft)

Intézményi térítési díj 1 gondozási órára (Ft)

1803

Személyi gondozás

Szociális segítés

200

200

II. Nappali ellátás

Önköltség/nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap (Ft)

1577

20