Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16- 2021. 08. 26

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló rendelet módosításáról[1]

Sajóvelezd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[2]

(2)[3]

2. § [4]

3. § [5]

4. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba, és 2021. június 16-án hatályát veszti.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 27. napjával.
[2] Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.