Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. „A szociális kérelmek esetében a képviselő-testület a polgármesterre illetve a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságra ruház át hatáskört, a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet szerint.A szociális kérelmek esetében a képviselő-testület a polgármesterre, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságra, illetve a jegyzőre ruház át hatáskört, a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásáról szóló 5/2021.(IV.19.) önkormányzati rendelet szerint.”

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. Az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően a polgármesterre ruházza át az alap felhasználását, a Környezetvédelmi Alapról szóló 23/2019.(XI.25.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint.”

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:

„8. A Taktaszada Község Településképének védelméről szóló 19/2017. (XII.30.) önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint, a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a hatáskört.”

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:

„9. Taktaszada Község Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletében rögzítettek szerint a jegyzőre ruházza át a hatáskört”