Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16 - 2021. 06. 17

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Taktaszada Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Taktaszada község képviselő testületének 7 /2019 .( IX.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 17. napjával.
[2] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. melléklet 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. melléklet 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] Az 1. melléklet 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.