Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mogyorósbánya Község Önkormányzata Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1)[1]

(2)[2]

(3)[3]

2. § [4]

3. § [5]

4. § Ez a rendelet 2021. június 16-án lép hatályba.

1. melléklet


[1] Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.