Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 06. 16

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Változtatási tilalom alatt áll a gyöngyösi 7301/3, 7301/5, 7301/8, 7303-7305, 7310-7313 hrsz.-ú ingatlanok területe.

2. § Ez a rendelet 2021. június 16-án lép hatályba.