Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021 (II.8.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 16 - 2021. 06. 16

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021 (II.8.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a bizottságok tagok részére járó tiszteletdíjak felfüggesztéséről a veszélyhelyzet időszakában című Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021 (II.8.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.