Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02 - 2021. 07. 02

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.02.

Jászfényszaru Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, a 32. § (1) d) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében, és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete

a)1

b)2

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba, és 2021. július 3-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.