Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 05. 30

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében eljáró Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 31-én lép hatályba.

(2) A 1–3. § és az 1–8. melléklet 2021. május 31-én 15 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet


[1] Az 1. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2021. május 31-én 15 óra 51 perckor lép hatályba.
[2] A 2. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2021. május 31-én 15 óra 51 perckor lép hatályba.
[3] A 3. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2021. május 31-én 15 óra 51 perckor lép hatályba.