Sajósenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI.16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17

Sajósenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a gazdálkodó szervezet tevékenységét az általa lakóingatlanként használt ingatlanban folytatja és a természetes személyek részére végzett közszolgáltatás keretében is gyűjteni tudja a keletkező vegyes települési hulladékot, nem kötelező igénybe vennie a közszolgáltatást gazdálkodó szervezetként.”

2. § Ez a rendelet 2021. június 17-én lép hatályba.