Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07 - 2021. 05. 06

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.07.

Jászfényszaru Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § (1)3

(2) E rendelet rendelkezései, ha az a bérlő számára kedvezőbb, a folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazni kell.

4. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba, és 2021. május 7-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.