Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 15

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Általános indokolás

Általános indokolás

A közterületen történő szeszesital-fogyasztás korlátozását jelenleg magasabb szintű jogszabály nem szabályozza. A közterületek rendeltetésszerű használatához, a társadalmi együttélés normáinak tiszteletben tartásához, a kulturált szeszesital-fogyasztás szokásainak kialakításához az önkormányzati rendeletalkotás megfelelő eszköz.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet céljának meghatározása.

2. §-hoz

Értelmező rendelkezések a rendelet egységes alkalmazásának elősegítése érdekében.

3. §-hoz

A rendelet hatálya.

4. §-hoz

Közterületi tilalom és kivételek meghatározása.

5. §-hoz

Hatálybalépés szabályozása.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

A rendelet következtében Somogyszentpálon a közterületi szeszes ital fogyasztása a társadalmi együttélés alapvető szabályainak megfelelően kerül meghatározásra, és ezáltal csökkennek a közterületi szeszesital-fogyasztással kapcsolatban kialakult „ problémás” helyzetek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet alapján befolyt bevételek szabálysértési bevételként Magyarország központi költségvetését illetik.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A csökkenő italfogyasztás eredményeként kevesebb lesz a közterületen elszórt italos üvegek és dobozok száma.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet alapján a Közös Hivatal adminisztratív terhei nem változnak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Következetes és egyéges jogi szabályozása megalkotása, a szabálysértési kerettényállás tartalommal történő kitöltése.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A meglévő keretek alkalmasak a végrehajtásra.