Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő, EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt során felépített lakások bérletére vonatkozó szabályok alapján a következőket rendeli el.

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.