Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 02 - 2019. 06. 16

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Taktaszada Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Taktaszada község képviselő testületének 11 /2000 .( VIII.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 3. napjával.
[2] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.