Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatóság adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatóság adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati adóhatóság adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrásokból akkor állapítható meg érdekeltségi juttatás, ha

  • a) az adott félévre előírt adót
    • aa) március 15., vagy
    • ab) szeptember 15. napjáig,
    • ac) az iparűzési adó esetében május 31. napjáig

    a kötelezettek nem fizetik meg, és

  • b) az adott félévben - április 15. és június 30., vagy október 15. és december 31. napja között - történt határidőn túli befizetés legalább 20 %-a behajtás eredményeként folyik be.”

2. § Hatályát veszti az önkormányzati adóhatóság adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.