Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 26

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról – a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

7. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba, és 2021. június 26-án hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 27. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 6. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.