Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 06. 12

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Ják Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nap elrendelésével keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.