Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03 - 2021. 07. 03

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 556.593.353,- Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

 • a) működési költségvetési bevételét 512.297.353 Ft
  • aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 351.993.000 Ft
  • ab) közhatalmi bevételeket 82.460.000 Ft
  • ac) működési bevételeket 35.684.686 Ft
  • ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
 • b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
  • ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 42.159.667 Ft
  • bb) felhalmozási bevételeket 0 Ft
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
 • c) finanszírozási bevételét 44.296.000 Ft
  • ca) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft
  • cb) 2020. évi pénzmaradványát 9.583.000 Ft

  tárgyévi költségvetési kiadását

 • d) működési kiadásait 392.796.269 Ft
  • da) személyi juttatásokat 43.016.000 Ft
  • db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 6. 473.000 Ft
  • dc) dologi kiadások 264.551.173 Ft
  • dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.168.000 Ft
  • de) egyéb működési célú támogatásokat 77.588.096 Ft
 • e) felhalmozási kiadásait 78.570.667 Ft
  • ea) beruházások 1.099.000 Ft
  • eb) felújításokat 70.297.765 Ft
  • ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.173.902 Ft
 • f) finanszírozási kiadásait 85.226.417 Ft
  • fa) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft
  • fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.447.757 Ft
  • fc) hitel, kölcsön törlesztés 49.065.660 Ft

  költségvetési hiányát

 • g) működési költségvetési többletét 77.341.417 Ft
 • h) felhalmozási költségvetési hiányát 36.411.000 Ft
 • i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 1.447.757 Ft
 • j) hitel, kölcsön törlesztését 49.065.660 Ft

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 9.583.000 Ft

 • k) 2020. évi tervezett pénzmaradványát 9.583.000 Ft

a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.

Gánt Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.”

2. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda 2021. évi tartalékának összegét 4.855.155,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 4.855.155,- Ft-ban határozza meg.”

3. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 70.297.765,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.”

4. § (1) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

4. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

5. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

8. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

11. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

12. melléklet

7. melléklet.pdf