Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 07. 01

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.399.211.824,- Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetési bevételét 724.183.703,- forintban, ezen belül

aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 510.832.973,- forintban,

ab) közhatalmi bevételét 129.047.000,- forintban,

ac) működési bevételét 75.688.428,- forintban,

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 8.615.302,- forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 107.242.162,- forintban, ezen belül

ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 107.242.162,- forintban,

bb) felhalmozási bevételét 0,- forintban,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) finanszírozási bevételét 567.785.959,- forintban, ezen belül

ca) központi, irányítószervi támogatását 327.092.000,- forintban,

cb) 2020. évi pénzmaradványát 240.693.959,- forintban,

állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési kiadásait 777.962.527,- forintban, ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 309.389.000,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 51.036.000,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 266.217.360,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 143.320.167,- forintban,

b) a felhalmozási kiadásait 276.964.499,- forintban, ezen belül

ba) a beruházásokat 244.942.499,- forintban,

bb) a felújításokat 32.022.000,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési költségvetési hiányát 53.778.824,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 169.722.337,- forintban,”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 240.693.959,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi tervezett pénzmaradványát 240.693.959,- forintban határozza meg.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi tartalékának összegét 22.915.992,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 1.106.249,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 21.809.698,- Ft-ban határozza meg.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 243.002.499,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 1.940.000,- Ft-ban hagyja jóvá.”

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

4. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

5. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

8. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

11. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

12. melléklet

7. melléklet.pdf