Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 147. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 29/1993. (II. 7.) Korm. rendeletben és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés e) pont eb) és eb.1) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben településenként, illetve szolgáltatásonként a fizetendő térítési díjakat a szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg:
Szatymaz)

  • „eb) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 160,-Ft/fő/óra.
  • eb.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 80,-Ft/fő/óra.”

2. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Király László s.k. polgármester dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k. jegyző

1. melléklet

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2021.
évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás
(Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete


SZEGED

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

764

293

471

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2235

1648

588

Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása (Ft/fő/ellátási nap)

4682

3234

1448

Hajléktalanok átmeneti szállása
(Ft/fő/ellátási nap)

2309

1812

497

Családok- és Gyermekek Átmeneti Otthona
(Ft/fő/ellátási nap)

5380

2571

2809

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

1706

1307

399

Idősek Otthona

Kálvária sgt. 45.
(Ft/fő/ellátási nap)

8587

4860

3727

Acél utca 1.
(Ft/fő/ellátási nap)

Emeltszintű Idősek Otthona
Kálvária sgt. 47.
(Ft/fő/ellátási nap)

8587

4860

3727


SZATYMAZ

Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

686

226

460

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

5276

4382

894

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

1924

1307

616

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

768

293

475

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2550

2132

418


ZSOMBÓ

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

879

293

586

Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)

1992

1029

963


DOMASZÉK

Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

725

271

454

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

5603

4373

1230

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

798

271

527

Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)

2211

1777

434


PETŐFISZÁLLÁS

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

998

293

705

Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)

1918

984

970”

2. melléklet

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi önköltség számítása terv adatok alapján

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2021. évi
tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1610

235

1375

Házi segítségnyújtás – szociális segítés
(Ft/fő/óra)

1610

15

1595

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

975

295

680

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

2630

2250

380”

3. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2021. évi
tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1560

235

1325

Házi segítségnyújtás – szociális segítés
(Ft/fő/óra)

1560

15

1545

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1205

295

910

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

1345

1305

40”

4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2021. évi
tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1075

235

840

Házi segítségnyújtás – szociális segítés
(Ft/fő/óra)

1075

15

1060

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1000

295

705

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

1595

1305

290”

5. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2021. évi
tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete)

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1325

235

1090

Házi segítségnyújtás – szociális segítés
(Ft/fő/óra)

1325

15

1310

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

860

295

565

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

2310

2250

60”