Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 06. 30

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Regöly Község Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

 • a) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 • b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
 • c) belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,
 • d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 • e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 • f) alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,
 • g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 • h) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
 • i) reprezentációs kiadások,
 • j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 • k) rendszeres és rendkívüli települési támogatások,
 • l) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

3. § Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba.