Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 07. 02

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgármester a 2021. évben bruttó 231.900,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesül.”

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.