Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02 - 2021. 07. 02

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.