Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08 - 2021. 07. 10

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1.576.993.706 Ft költségvetési bevétellel

2.290.129.007 Ft Költségvetési kiadással

729.804.961 Ft Finanszírozási bevétellel

16.669.660 Ft Finanszírozási kiadással

Összesen: 2.306.798.667 Ft bevétellel

Összesen: 2.306.798.667 Ft kiadással.”

2. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

2. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m2.pdf

3. melléklet

3. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m3.pdf

4. melléklet

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

5. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m5.pdf

6. melléklet

6. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m6.pdf

7. melléklet

7. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m7.pdf

8. melléklet

8. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m8.pdf

9. melléklet

9. melléklet

Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás_m9.pdf