Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15 - 2021. 07. 17

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

2. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendkívüli ülést kell összehívni)

  • „d)”

3. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívására e rendelet 16. §. (1)-(2) bekezdése az irányadó”

4. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)” ”

5. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet tervezet a rendelet szövegét, az előzetes hatásvizsgálatot és a rendelet indokolását tartalmazza.””

6. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, a polgármester elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.”

7. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 48. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) „A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, és évente be kell köttetni, amelyről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell köttetni és tárolni.”.”

8. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel”

9. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 71. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásokban vesz részt:)

  • „c)”

10. § Hatályát veszti a Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete 38. §-a.

11. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.