Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15 - 2021. 07. 16

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.15.

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívására e rendelet 16. §. (1)-(2) bekezdése az irányadó.”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet tervezet a rendelet szövegét, az előzetes hatásvizsgálatot és a rendelet indokolását tartalmazza.”

3. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete 41 §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, a polgármester elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.”

4. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete 48 §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, és évente be kell köttetni, amelyről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell köttetni és tárolni.”

5. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete 55 §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.”

6. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelete

a) 14. § (1) bekezdés d) pontja

b) 25. § (2) bekezdése

c) 38. §-a

d) 71. § c) pontja.

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.