Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

„17. § A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívására e rendelet 16. §. (1)-(2) bekezdése az irányadó”

A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 17. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

2. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 31. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A rendelet tervezet a rendelet szövegét, az előzetes hatásvizsgálatot és a rendelet indokolását tartalmazza.”

3. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 41. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, a polgármester elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.”

4. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 48. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) „A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, és évente be kell köttetni, amelyről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell köttetni és tárolni.”

5. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 55. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.”

6. § Nem lép hatályba a Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete

  • a) 14. § (1) bekezdés d) pontja,
  • b) 25. § (2) bekezdése,
  • c) 38. §-a,
  • d) 71. § c) pontja.

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.