Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

„17. § A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívására e rendelet 16. §. (1)-(2) bekezdése az irányadó”

A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete 17. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

2. § [1]

3. § [2]

4. § [3]

5. § [4]

6. § [5]

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.


[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.