Markotabödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 29

Markotabödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Markotabödöge Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – tekintettel Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

76.091.456 Ft

költségvetési bevétellel

69.172.670 Ft

költségvetési kiadással

6.918.786 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 5., 6., és 7. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Mellékletek

1.1. melléklet.pdf

1.2. melléklet.pdf

1.3. melléklet.pdf

2.1. melléklet.pdf

2.2. melléklet.pdf

3. melléklet.pdf

4. melléklet.pdf

5. melléklet.pdf

6. melléklet.pdf

7. melléklet.pdf