Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 14 - 2021. 07. 14

Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont

  • a) bevételi főösszegét 86 544 988 Ft-ban
  • b) kiadási főösszegét 86 544 988 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési

  • a) bevételeinek összegét 55 634 306 Ft-ban
  • b) kiadásainak összegét 85 946 823 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási

  • a) bevételeinek összegét 30 910 682 Ft-ban
  • b) kiadásainak összegét 598 165 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 30 910 682 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

  • a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 30 312 517 Ft-ban;
  • b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 598 165 Ft-ban”

2. § Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 12 451 719 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet.pdf