Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15 - 2021. 07. 16

Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Ez a rendelet 2021. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet [5]

2. melléklet [6]

3. melléklet [7]

4. melléklet [8]

5. melléklet [9]

6. melléklet [10]

7. melléklet [11]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 16. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.