Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vanyola Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 94.792.085 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 50.117.258 Ft finanszírozási bevétellel
  • c) 144.909.343 Ft összes bevétellel
  • d) 141.482.027 Ft költségvetési kiadással
  • e) 3.427.316 Ft finanszírozási kiadással
  • f) 144.909.343 Ft összes kiadással
  • g) állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.