Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

Vanyola Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) 94.792.085 Ft költségvetési bevétellel

b) 50.117.258 Ft finanszírozási bevétellel

c) 144.909.343 Ft összes bevétellel

d) 141.482.027 Ft költségvetési kiadással

e) 3.427.316 Ft finanszírozási kiadással

f) 144.909.343 Ft összes kiadással

g) állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.