Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 07. 02 - 3000. 01. 01

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról[1]

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely minden év július 1-je, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban köztisztviselői jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 3. napjával.