Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [Záró rendelkezések]

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2021. június 1-jén 8 óra 56 perckor lép hatályba.

1. melléklet [2]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.