Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 23 - 2021. 07. 22

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.23.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

(8)9

(9)10

(10)11

(11)12

3. § Ez a rendelet 2021. július 22-én lép hatályba, és 2021. július 23-án hatályát veszti.

1. melléklet13

2. melléklet14

3. melléklet15

4. melléklet16

5. melléklet17

6. melléklet18

7. melléklet19

8. melléklet20

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. § (10) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2. § (11) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 2. § (11) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.